Villkor

SAS Eurobonus online shopping

Genom att gå till eller använda denna onlineshopping portal accepterar du att vara bunden av följande villkor, samt alla andra villkor, regler och policys i EuroBonus-programmet.

Observera att dessa villkor ibland kan uppdateras utan förvarning. Du accepterar att vara bunden av dessa villkor när du går till webbplatsen.

Du får endast EuroBonus poäng på inköp som initieras genom denna onlineshopping portal. Du får inte poäng för transaktioner som du initierar direkt med en butik.

För att tjäna EuroBonus poäng måste du vara inloggad med ditt medlemsnummer och lösenord för EuroBonus. Dessutom måste du använda giltiga länkar när du går till en deltagande butiks webbplats och du måste slutföra transaktionen i samma session.

WEBBPLATSER OCH AVGIFTER FÖR DELTAGANDE BUTIKER OCH TREDJEPARTSHANDLARE.

Denna onlineshopping portal innehåller länkar till webbplatser för deltagande butiker. EuroBonus ansvarar inte för innehållet på butikernas webbplatser, inte heller för några varor, någon information eller några tjänster som tillhandahålls av eller i samband med dem. Användningen av (och inköpen från) de deltagande butikernas webbplatser omfattas av villkoren för varje enskild handlare.

Alla affärsförbindelser (inklusive transaktioner för inköp) som du inleder med en tredje part, inklusive deltagande handlare, tredjepartshandlare eller annonsörer som listas, refereras eller länkas till på denna onlineshopping portal, är endast mellan dig och den tredje parten. Alla sådana affärsförbindelser omfattas av de deltagande handlarnas eller tredjepartshandlarnas villkor samt av den sekretesspolicy som gäller sådana transaktioner.

Ytterligare villkor kan dessutom gälla inköpen som du gör. Dessa villkor kan innehålla viktig information om produkten, som kan påverka din rättighet att begära ersättning eller återbetalning. Det är ditt eget ansvar att ta reda på dessa villkor och att fråga efter mer information vid inköpstillfället.

Eventuella frågor, klagomål eller anspråk gällande de sålda varorna, inklusive garantierna, ska riktas mot aktuell leverantör/återförsäljare. SAS EuroBonus ansvarar inte för eventuella avgifter som uppstår i samband med affärsförbindelser med deltagande handlare eller tredjepartshandlare som listas, refereras eller länkas till på denna onlineshopping portal.

Observera att de annonserade priserna på de deltagande handlarnas eller tredjepartshandlarnas webbplatser eventuellt anges i en annan valuta än svenska kronor och att vissa butiker kräver betalning i den valutan.

INFORMATIONENS RIKTIGHET

Trots att alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen på denna onlineshopping portal, kan ingen garanti ges att informationen om varorna eller tjänsterna som erbjuds på onlineshopping portalen är fullständigt korrekt vad gäller pris, tillgänglighet eller beskrivning.

ANNULLERING AV MEDLEMSKAP

SAS EuroBonus kan omedelbart avsluta ditt medlemskap om vi anser att du har agerat på ett sätt som skadar programmet eller någon distributör. Sådana åtgärder kan bestå av, men är inte begränsade till:

  • illegala eller bedrägliga aktiviteter.
  • poäng-intjäning som sker på ett oärligt sätt eller på ett sätt som strider mot dessa villkor.
  • fientligt, oförskämt eller aggressivt beteende mot vår personal eller personalen hos deltagande handlare eller tredjepartshandlare.
  • att avsiktligt ge oss felaktig eller missledande information.

Alla erbjudanden som visas på denna onlineshopping portal kan ändras utan förvarning. Vi kommer att göra allt för att säkerställa att erbjudandena visas och rapporteras på ett korrekt sätt, men vi förbehåller oss rätten att inte ge EuroBonus poäng och vi har ingen ansvarsskyldighet när de deltagande handlarnas eller tredjepartshandlarnas programvara eller maskinvara inte fungerar.

SAS EuroBonus förbehåller sig rätten, av giltiga skäl, att dra tillbaka registrerade EuroBonus poäng från ditt konto, inklusive retur av varor eller annullering av tjänster samt försök till bedrägeri.