Kategorier Søk

Betingelser og vilkår

Netthandelsportal

Ved å benytte denne netthandelsportalen godtar du betingelser og vilkår på denne siden, samt alle betingelser, vilkår og retningslinjer for EuroBonus-programmet.

Vær oppmerksom på at betingelser og vilkår kan bli oppdatert fra tid til annen uten varsel. Du samtykker i de til en hver tid gjeldende betingelser og vilkår når du benytter denne netthandelsportal.

EuroBonus-poeng tilbys kun for kjøp via netthandelsportalen. Det tilbys ingen poeng for transaksjoner som gjøres direkte hos en av forhandlerne.

For å opptjene EuroBonus-poeng må du være pålogget med ditt medlemsnummer og passord i EuroBonus. I tillegg må du kun bruke forhandlerlinkene som finnes i netthandelsportalen, og du må fullføre transaksjonen i den samme sesjonen.

Deltaker- og tredjepartsnettsteder og gebyrer.

Denne netthandelsportal har linker til nettbutikker som deltar i programmet. EuroBonus er ikke ansvarlig for innholdet på nettsidene til disse butikkene, og heller ikke for varer, informasjon eller tjenester som leveres via eller i forbindelse med disse. Bruk av (og kjøp på) nettstedene som deltar i programmet, er underlagt hver enkelt nettbutikks egne betingelser og vilkår.

Alle avtaler/forretninger (inkludert kjøpstransaksjoner) som du gjør med tredjeparter, inkludert deltakerbutikker, tredjepartsbutikker eller annonsører som det finnes referanser, oppføringer eller linker til på denne netthandelsportalen, gjelder mellom deg og slike tredjeparter. Alle slike avtaler er underlagt deltaker- eller tredjepartsbutikkens betingelser og vilkår, samt de retningslinjer for personvern som gjelder slike transaksjoner.

Vær oppmerksom på eventuelle tilleggsvilkår for kjøp du foretar. Disse vilkårene kan inneholde viktig informasjon om produktet som kan påvirke din rett til å kreve kompensasjon eller refusjon. Det er ditt ansvar å legge merke til disse og be om mer informasjon når du skal foreta et kjøp.

Eventuelle spørsmål, klager eller krav tilknyttet varene som selges, inkludert garantier, skal rettes til den aktuelle forhandleren/detaljisten. SAS EuroBonus er ikke ansvarlig for kostnader som påløper som et resultat av avtaler med deltakerbutikker eller andre tredjeparter som det finnes referanser, oppføringer eller linker til på denne netthandelsportalen.

Merk at annonserte priser på deltaker- eller tredjepartsbutikkens nettsider kan være i en annen valuta enn norske kroner, og at noen av disse butikkene vil ha betalt i denne valutaen.

Informasjonens nøyaktighet

Selv om man så langt det er mulig forsøker å sikre informasjonsnøyaktigheten i denne netthandelsportalen, gis det ingen garanti for at informasjon om varer eller tjenester som tilbys gjennom netthandelsportalen er helt nøyaktig når det gjelder pris, tilgjengelighet og beskrivelse.

Avslutning av medlemskap

SAS EuroBonus kan avslutte medlemskapet ditt umiddelbart dersom vi har grunn til å tro at du har handlet på en måte som skader programmet eller en av distributørene. Handlingene kan omfatte, men er ikke begrenset til:

  • ulovlige eller straffbare aktiviteter.
  • opptjening av poeng på en uærlig måte eller på en måte som strider med disse betingelsene og vilkårene.
  • fiendtlig, grov eller aggressiv oppførsel mot vårt personale eller deltaker-/tredjepartsbutikkers personale.
  • med vitende vilje gi feilaktig og villedende informasjon.

Alle tilbud som visest på denne netthandelsportalen, kan endres uten varsel. Vi vil gjøre det vi kan, for å sikre at tilbud er riktig illustrert og rapportert, men vi forbeholder oss retten til ikke å gi poeng, og vi tar ikke ansvar for programvare- eller maskinvarefeil på deltaker- eller tredjepartsbutikks side.

Husk at SAS EuroBonus forbeholder seg retten til å tilbaketrekke poeng som er kreditert din konto, av gyldige grunner, som for eksempel retur av varer eller avslutning av tjenester, samt svindelforsøk.